Поверителност

Поверителност на информацията
Информацията, която изискваме от вас: e-mail адрес, телефон, данни за фактурата, плащането и адресът на доставката са ни необходими единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
За да ви издадем фактура, са ни необходими вашето ЕГН или  Булстат-а на вашата фирма. 
Тези данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат използвани от нас за други цели освен за издаване и проверка на документи относно вашите поръчки. Моля, въвеждайте верни и точни данни! Според законите на Република България използването на неверни данни с цел измама е наказуемо от закона!
Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.