От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента.

Кои сме ние и кой обработва Вашите лични данни

Сайтът www.outdoorsports.bg е собственост на „МИМИ БГ“ ЕООД, ЕИК 200336266, седалище и адрес на управление: България, гр. Бургас, ж.к. Изгрев, бл.61, ет.12, ап.5, имейл: outdoorsports@mail.bg. Навсякъде в тази политика, където упоменаваме „Аутдорспортс”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „МИМИ БГ“ ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас, фирмата е оператор / администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните. За връзка с лицето, отговорно за обработването на личните данни съгласно актуалното законодателство, можете да се свържете на имейл etmimi@mail.bg.

Кои са обработваните лични данни

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия; адрес (пощенски адрес за доставка); e-mail адрес; телефонен номер; кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор; данни за фактуриране – ЕГН/ЛНЧ, при финализиране на поръчка и при желание на клиент-физическо лице да получи фактура; банкова информация - при връщане на стока/плащане при доставка. Тези данни се събират или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да се свържете с отговорното лице за защитата на данните във фирма „МИМИ БГ“ ЕООД, на горепосочения адрес и на e-mail адрес: etmimi@mail.bg.

За какви цели се обработват личните данни

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за покупка/продажба чрез сайт: www.outdoorsports.bg чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас или в процеса на създаване) или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).

Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

С каква цел обработваме тези данни

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент на Be Bio. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и фирма „МИМИ БГ“ ЕООД, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на фирма „МИМИ БГ“ ЕООД, както е предвидено в Регламента.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

За колко време са събирани личните данни

Личните данни събрани от „МИМИ БГ“ ЕООД ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност: